Konsultchefen bevakar läkarens intressen

Atosa Zandi är konsultchef på Mediate Nordic sedan ett drygt år och förmedlar specialistläkare till kortare uppdrag runt om i landet. Hennes ansvarsområden är anestesi, lungmedicin och barn- och ungdomsmedicin. Hon är först ut i en serie intervjuer med våra medarbetare – läs hela intervjun här