Atosa Zandi är konsultchef på Mediate Nordic sedan ett drygt år och jobbar med att förmedla specialistläkare till kortare uppdrag runt om i landet. Hennes ansvarsområden är anestesi, lungmedicin och barn- och ungdomsmedicin. Hon är först ut i en serie intervjuer med våra medarbetare: 

Har behoven inom dina specialistområden sett annorlunda ut under pandemin?

– Behoven inom anestesi och barn har ökat under pandemin. Jag har också märkt mer snabba ryck, där verksamheter kommit med fler och större behov än väntat där de de på kort varsel behöver få in resurser. Det har förstås varit många fler avhopp på grund av sjukdom där både vi och läkarna har fått ställa in sig på att hitta lösningar. Främst har anestesiläkarna fått dra in sina semestrar och fått arbeta mer på sina arbetsplatser för att få det att fungera. Då har bara korta bemanningsuppdrag varit aktuellt för dem.

Ser du ökad eller minskad vilja till rörlighet hos läkarna?

– Det går mer åt det rörliga hållet, de flesta nya bemanningsläkare som har kommit in har visat nyfikenhet på bemanning, uppdrag, ersättning och startat egna bolag för att bemanna mer. Orsaken till det har varit allt från ersättning, till att se hur andra verksamheter fungerar, komma bort och göra något nytt. Det kan också vara att de inte är nöjda med sina arbetsplatser och vill se hur det är på annat håll.

– Jag tycker mig ha sett en skillnad på primärvård och slutenvård där primärvården inte är lika öppna för att bemanna. Många primärvårdsläkare menar att deras arbetsplatser inte fungerar och att bemanning inte är en långsiktig och tillräcklig lösning på deras problem.

Läggs längre uppdrag ut, eller fler kortare uppdrag på grund av sjuka läkare?

– Den tendens som jag har sett är att de långa uppdragen läggs ut som vanligt men sedan kommer det en till linje på samma uppdrag för vissa veckor eller ströveckor emellan.

Vilka uppdrag är det svårast att attrahera läkare till? 

– Norra Sverige är lite svårare. Resan är lång för de flesta. Ersättningen är inte jätteattraktiv sedan den sänktes för något år sedan. Många tycker att det är exotiskt att komma uppåt landet, särskilt vid ”rätt” årstider då det är snö och sol eller sommar och midnattssol, men de andra faktorerna väger tyngre – ersättning, jourer, typ av uppdrag.

– Om vi tar de specifika uppdrag jag sitter med, så är uppdrag inom lungmedicin svårare att bemanna än anestesi och barn- och ungdomsmedicin. Det finns nog helt enkelt allt färre lungspecialister, och de flesta är erfarna och har trappat ner på bemanningsuppdragen. Jag läste någonstans att 25 procent av alla lungmedicinare är över 60 år.

Vilka svårigheter vill du lyfta?

– En utmaning är när vi inte får så mycket detaljerad information om uppdraget och frågorna behöver gå omvägar för att besvaras. Dyker det sedan upp fler frågor så blir det en runda till innan allt står klart och jag kan presentera läkaren. Det kan ta lite väl mycket tid, kan jag tycka.

– Sedan är det alla dokument som ska in, alla läkare är inte lika snabba med det … Vissa tycker det är ett stort steg att skriva CV och att be sina referenter om lov att lämna ut deras kontaktinformation.

– De olika kunderna har dessutom väldigt olika krav på vad som ska skickas med i en presentation och hur det ska skickas. Ska det vara zip-fil eller inte, kopia på leg eller inte, typ av referenser, olika system för uppladdning och så vidare.

Vad skulle du säga är viktiga egenskaper för en konsultchef?

– Att vara nyfiken och lära känna dem, att lyssna för att hitta deras intressen, vad som lockar dem. Att möta dem där de är, vilken typ av uppdrag kompletterar deras arbetsliv och vardag. Vill de prata i telefon om uppdragen eller bara smsa. Som konsultchef bevakar man läkarnas intressen för att uppmärksamma när rätt uppdrag kommer.

– Man ska naturligtvis också förstå och bry sig om kunderna så att den relationen är god. Sedan behöver man klara av ha koll på många saker samtidigt, vara strukturerad, kreativ, våga göra fel och hitta rätt. Det handlar om att kunna tänka nytt, ifrågasätta, till exempel för att hitta nya läkare och få dem att välja oss eller att utmana befintliga läkare att vilja prova nya verksamheter.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att det är flera uppgifter att handskas med och dagarna inte ser likadana ut. Alla relationer jag bygger och tycker om med både kunder, konsulter och kollegor. Att det är ganska flexibelt med hur man lägger upp sin dag och arbetstiderna.

Vad säger dina läkare är det bästa med att jobba på andra sjukhus?

– Att de träffar nya kollegor, lär sig nya saker, får se något nytt. När de trivs så märks det för då vill de tillbaka till samma avdelning igen.