MediateNordic_logo_liten

Mediate Nordic hyr ut och rekryterar läkare inom hälso- och sjukvården, både inom den privata och offentliga sektorn. Vårt uppdrag innebär allt ifrån att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarierande läkare över dagen till att bemanna luckor vid akut läkarbrist eller att säkra vården under längre perioder. 

Vill du bli  en del av oss eller kanske behöver du snabbt komma i kontakt med någon av oss? Klicka här

KONTAKTPERSONER

Linda Wahlquist VD
Mobil: +46 (0) 766 31 81 54

linda.wahlquist@mediatenordic.se

Sibylla Lönnback, Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 72

sibylla.lonnback@mediatenordic.se

Jens Ingemansson Konsult
Mobil: +46 (0) 709 68 81 55

jens.ingemansson@mediatenordic.se

Madeleine Hultenheim Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 22
madeleine.hultenheim@mediatenordic.se

Lynn Hansen, Vice VD
Mobil: +46 (0) 725 71 06 61

lynn.hansen@mediatenordic.se

Jenny Sundström Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 85 80

jenny.sundstrom@mediatenordic.se

Fanny Banerup Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 91

fanny.banerup@mediatenordic.se

Caroline Lagerström Researcher
Mobil: +46 (0) 768 31 81 54

caroline.lagerstrom@mediatenordic.se

Darragh Hayden Ekonomichef
Mobil: +46 (0) 768 31 81 01

darragh.hayden@mediatenordic.se

Annika Nilsson Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 90

annika.nilsson@mediatenordic.se

Sofia Vinjegaard Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 81 45

sofia.vinjegaard@mediatenordic.se

Christina Lindeder Researcher
Mobil: +46 (0) 768 31 81 70

christina.lindeder@mediatenordic.se

Sebastian Pemsel Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 85 86
sebatian.pemsel@mediatenordic.se

Britt-Marie Nordén Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 56 67

brittmarie.norden@mediatenordic.se

Jenny Dahlberg Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 28

jenny.dahlberg@mediatenordic.se

Christoffer Wahlquist Admin.
christoffer.wahlquist@mediatenordic.se

Mediate Nordic AB | Stora Södergatan 49, 222 23 Lund | Telefon +46 (0)72 571 06 61
info@mediatenordic.se | mediatenordic.se