MediateNordic_logo_liten

Mediate Nordic hyr ut och rekryterar läkare inom hälso- och sjukvården, både inom den privata och offentliga sektorn. Vårt uppdrag innebär allt ifrån att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarierande läkare över dagen till att bemanna luckor vid akut läkarbrist eller att säkra vården under längre perioder. 

Vill du bli  en del av oss eller kanske behöver du snabbt komma i kontakt med någon av oss? Klicka här

KONTAKTPERSONER

Linda Wahlquist VD
Mobil: +46 (0) 766 31 81 54

linda.wahlquist@mediatenordic.se

Sibylla Lönnback, Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 72

sibylla.lonnback@mediatenordic.se

Sebastian Pemsel Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 85 86
sebatian.pemsel@mediatenordic.se

Christina Lindeder Researcher
christina.lindeder@mediatenordic.se

Christoffer Wahlquist Admin.
christoffer.wahlquist@mediatenordic.se

Lynn Hansen, Vice VD
Mobil: +46 (0) 725 71 06 61

lynn.hansen@mediatenordic.se

Jenny Sundström Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 85 80

jenny.sundstrom@mediatenordic.se

Annika Nilsson Konsult
Mobil: +46 (0) 768 318 190

annika.nilsson@mediatenordic.se

Caroline Lagerström Researcher
Mobil: +46 (0) 768 31 81

caroline.lagerstrom@mediatenordic.se

Darragh Hayden Ekonomichef
Mobil: +46 (0) 768 31 81 01

darragh.hayden@mediatenordic.se

Linda Nilebo Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 22

linda.nilebo@mediatenordic.se

Jens Ingemansson Konsult
Mobil: +46 (0) 709 68 81 55

jens.ingemansson@mediatenordic.se

Julia Jönsson Researcher
Mobil: +46 (0) 768 31 81 91

julia.jonsson@mediatenordic.se

Åsa Christiansson Konsult
Mobil: +46 (0) 722 37 49 00

asa.christiansson@mediatenordic.se

Britt-Marie Nordén Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 56 67

brittmarie.norden@mediatenordic.se

Valentina Kollqaku Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 28

valentina.kollqaku@mediatenordic.se

Ann-Charlotte Andersson Researcher
Mobil: +46 (0) 766 31 81 45

ann-charlotte.andersson@mediatenordic.se

Mediate Nordic AB | Stora Södergatan 49, 222 23 Lund | Telefon +46 (0)72 571 06 61
info@mediatenordic.se | mediatenordic.se