MediateNordic_logo_liten

Mediate Nordic hyr ut och rekryterar läkare inom hälso- och sjukvården, både inom den privata och offentliga sektorn. Vårt uppdrag innebär allt ifrån att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarierande läkare över dagen till att bemanna luckor vid akut läkarbrist eller att säkra vården under längre perioder. 

Vill du bli  en del av oss eller kanske behöver du snabbt komma i kontakt med någon av oss? Klicka här

KONTAKTPERSONER

Linda Wahlquist VD
Mobil: +46 (0) 766 31 81 54

linda.wahlquist@mediatenordic.se

Sibylla Lönnback, Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 72

sibylla.lonnback@mediatenordic.se

Jenny Dahlberg Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 28

jenny.dahlberg@mediatenordic.se

Petter Göransson Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 81

petter.goransson@mediatenordic.se

Lynn Hansen, Vice VD
Mobil: +46 (0) 725 71 06 61

lynn.hansen@mediatenordic.se

Britt-Marie Nordén Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 56 67

brittmarie.norden@mediatenordic.se

Åsa Eklöf Admin
Mobil: +46 (0) 76 831 81 91

asa.eklof@mediatenordic.se

Matilda Fogde Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 85 86

matilda.fogde@mediatenordic.se

Darragh Hayden Ekonomichef
Mobil: +46 (0) 768 31 81 01

darragh.hayden@mediatenordic.se

Annika Nilsson Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 90

annika.nilsson@mediatenordic.se

Susanne Renard Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 07

susanne.renard@mediatenordic.se

Linda Wallström Wendt  Konsult
Mobil: +46 (0) 768 31 81 50

linda.wendt@mediatenordic.se

Jens Ingemansson Konsult
Mobil: +46 (0) 709 68 81 55

jens.ingemansson@mediatenordic.se

Sofia Vinjegaard Konsult
Mobil: +46 (0) 766 31 81 45

sofia.vinjegaard@mediatenordic.se

Kristina Jeppsson Konsult
Mobil: +46 (0) 722 37 49 00

kristina.jeppsson@mediatenordic.se

Mediate Nordic AB | Stora Södergatan 49, 222 23 Lund | Telefon +46 (0)72 571 06 61
info@mediatenordic.se | mediatenordic.se