Välkommen till oss

Vi matchar dig med rätt uppdrag inom vården. Mediate Nordic erbjuder vårdbemanning och rekrytering inom alla specialistområden i hela Sverige. När du bemannar genom oss får du inte bara tillgång till ett brett utbud av uppdrag, du får även personlig service och professionell stöttning.

Vi arbetar för vårdens bästa

Under mer än ett decennium har Mediate som bemanningsföretag framgångsrikt matchat kompetens med behov inom samtliga specialistområden, med både rekrytering och  bemanningsuppdrag över hela Sverige och även utomlands.

Idag har företaget väletablerade samarbeten inom alla områden och kunderna är regioner, landsting, kommuner, privata vårdgivare, universitetssjukhus och läkemedelsföretag.

Mer tillgänglig vård – tillsammans

Mediate Nordic vill medverka till en mer tillgänglig hälso- och sjukvård oavsett var man bor i Sverige. Genom vårdbemanning och rekrytering hjälper vi till att stärka upp vården där det behövs som mest, i alla delar av landet.

Individen i centrum

Vår verksamhet präglas av engagemang där vi tror på en mer individanpassad arbetssituation. Det är viktigt för oss att bejaka människan bakom varje uppdrag, både när det gäller personlighet, livssituation och specifika önskemål. På så sätt stärker vi inte bara vården utan också människorna som jobbar inom vården.

Framgång the MED way

Målmedvetet bygger vi bolaget så att vi kan möta den ökade efterfrågan från våra kunder. Ledstjärnor i detta arbete är ett engagerat team, hållbart arbetssätt och sunda värderingar.

Vårt renommé som bemanningsföretag grundar sig i förmågan till träffsäker matchning, en hållbar ekonomi och en kontinuerlig dialog med våra konsulter och kunder – en framgångsrik arbetsmodell vi kallar the MED way.

”Det är mycket hög kompetens på läkare som Mediate förmedlar. Vi kan alltid lita på att de som bemanningsföretag håller vad de lovar, och de är mycket trevliga att ha kontakt med. Ett stort plus för att de alltid följer upp och kontrollerar att vi varit nöjda.”

Verksamhetschef inom primärvården