Välkommen till oss

Mediate är ett bemanningsföretag inom vården som arbetar utifrån en stark värdegrund. Vår snabba tillväxt bygger på engagerade kollegor, återkommande konsulter och ett gott renommé hos våra kunder.

Vi arbetar för vårdens bästa

Mediate bemannar svensk hälso- och sjukvård med hyrläkare och hyrsjuksköterskor. Bolaget har sitt säte i Lund, och bedriver verksamhet över hela landet.

Under mer än ett decennium har Mediate som bemanningsföretag framgångsrikt matchat kompetens med behov inom samtliga specialistområden, med både korta och långa bemanningsuppdrag över hela Sverige och även utomlands.

Idag har vi väletablerade samarbeten inom alla områden. Våra kunder är regioner, landsting, kommuner, privata vårdgivare, universitetssjukhus och läkemedelsföretag.

Mer och bättre vård – tillsammans

Genom vårdbemanning hjälper vi till att stärka upp vården där det behövs som mest. Vi hjälper också till att stärka upp kompetensen inom vården i alla delar av landet. På så sätt vill vi medverka till en mer tillgänglig hälso- och sjukvård oavsett var man bor i Sverige.

Individen i centrum

Vår verksamhet präglas av entreprenörsanda där vi tror på en individanpassad arbetssituation. Det är viktigt för oss att bejaka människan bakom varje uppdrag, både när det gäller personlighet, livssituation och specifika önskemål. På så sätt stärker vi inte bara vården utan också människorna som jobbar inom vården.

Framgång the MED way

Målmedvetet bygger vi bolaget så att vi kan möta den ökade efterfrågan från våra kunder. Ledstjärnor i detta arbete är ett hållbart arbetssätt, sunda värderingar och en tydlig företagskultur.

Vårt renommé som bemanningsföretag grundar sig i förmågan till träffsäker matchning, en sund ekonomi och en kontinuerlig dialog med våra konsulter och kunder – en framgångsrik arbetsmodell vi kallar the MED way.

”Det är mycket hög kompetens på läkare som Mediate förmedlar. Vi kan alltid lita på att de som bemanningsföretag håller vad de lovar, och de är mycket trevliga att ha kontakt med. Ett stort plus för att de alltid följer upp och kontrollerar att vi varit nöjda.”

Verksamhetschef inom primärvården