Digitalisering som tillväxtstrategi

För att skapa en starkare konsultverksamhet med 100 % kontroll över interna processer, lön/arvode och fakturering har Mediate Nordic under det senaste halvåret jobbat med digitalisering av verksamheten. Detta digitaliseringsprojekt är delvis EU-finansierat.
I första fasen av vårt projekt har vi fokuserat på automatisering i bemanningsprocessen. Allt för att kvalitetssäkra och digitalisera våra arbetssätt, vilket såklart bidrar till bättre resursutnyttjande såväl internt som för våra kunder. Med mottot det ska vara enkelt att göra rätt, har vi tagit oss an den här utmaningen.

Ordning och reda ger bättre lönsamhet

Alla som arbetar i mindre bolag vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen är avgörande för att nå lönsamhet.

Digital lösning ökar effektiviteten och bidrar till en hållbar framtid

Digital lösning för återrapportering av tid. Data som registreras i de digitala lösningarna utgör underlag för uppföljning, lön/arvode och fakturering utan att ett enda papper har varit inblandat. Tidrapporteringen kan göras av alla konsultchefer, oberoende av datamognad.

Bättre kvalité på indata och snabbare fakturering

Via digital tidrapportering höjs kvaliteten på inrapporterade data enormt. Det generar färdiga löneunderlag och ökar effektiviseringen och kvaliteten i faktureringen.